0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Matous Klimenta
۲
۳
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Wawrosz
۳
۱
Jan Dzida
Finished
۰۰:۳۰
Petr Zivny
۳
۱
Tomas Tecl
Finished
۰۱:۰۰
Jan Zajicek
۰
۳
Josef Medek
Finished
۰۱:۰۰
Bohumil Duben
۳
۱
Jaromir Vyboch
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Gireth
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۰۰:۰۰
Ales Rusnak
۳
۰
Rostislav Niezgoda
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۰۳:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۲:۰۰
Josef Belovsky
۳
۱
Kostal Marek
inprogress
۱۲:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۱:۳۰
Jan Pleskot
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۰۲:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۲:۳۰
Petr Picek
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۳:۳۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۳۰
Petr Picek
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۶:۰۰
Michal Regner
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۷:۰۰
Petr Sudek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۰۹:۳۰
Kostal Marek
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۱:۰۰
Petr Sudek
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۱:۳۰
Jan Dzida
۱
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۰۰:۰۰
Petr Bradach
۰
۳
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Jan Sucharda
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۶:۳۰
David Szotek
۳
۰
Radim Urbaniec
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Simon Kadavy
Finished
۱۱:۳۰
Bohumil Duben
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۱:۳۰
Matous Klimenta
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۰:۰۰
Jan Benes Jr.
۱
۳
Petr Zivny
Finished
۰۰:۰۰
Ladislav Vosyka
۰
۳
Jan Benes Jr.
Finished
۰۰:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Marek Sedlak
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Jan Sucharda
Finished
۰۳:۰۰
Michal Regner
۳
۱
Marek Sedlak
Finished
۰۳:۳۰
Jan Sucharda
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Lubor Sulava
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۴:۰۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۴:۳۰
Marek Sedlak
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۴:۳۰
Jan Pleskot
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۵:۰۰
Marek Sedlak
۰
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۵:۳۰
Lubor Sulava
۱
۳
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۰:۰۰
Simon Kadavy
۲
۳
Kostal Marek
Finished
۱۰:۰۰
Tadeas Zika
۱
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۰:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Miroslav Nejedly
Finished
۱۰:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۰:۳۰
Josef Belovsky
۱
۳
Simon Kadavy
Finished
۱۰:۳۰
Radim Urbaniec
۳
۰
Tadeas Zika
Finished
۱۰:۳۰
Jaromir Vyboch
۲
۳
Miroslav Nechas
Finished
۱۰:۳۰
Oldrich Vrtal
۳
۱
David Szotek
Finished
۱۱:۰۰
Milan Kolar
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۱:۰۰
David Szotek
۳
۰
Tadeas Zika
Finished
۱۱:۳۰
Radim Urbaniec
۰
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۲:۰۰
Jaromir Vyboch
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۲:۰۰
  Europe TT Elite Series
Zochniak Jakub
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslaw Rolak
۳
۲
Adam Ramenda
Finished
۰۰:۰۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۴۰
Szymon Radlo
۳
۱
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۰۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۱۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Adam Ramenda
Finished
۰۲:۳۰
Patryk Zatowka
۳
۲
Kamil Nalepa
Finished
۰۹:۵۰
Szymon Skop
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۱۰
Szymon Skop
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۲۰
Staszczyk Konrad
۳
۲
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۲۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۵۰
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۵۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Miastowski Maksymilian
۲
۳
Jakub Perek
Finished
۰۳:۵۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Perek
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۰۰
Michal Murawski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۰:۱۰
Artur Grela
۲
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۰:۲۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Adam Ramenda
Finished
۰۰:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Perek
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۱۰
Szymon Radlo
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۰
Szymon Radlo
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۴۰
Patryk Zatowka
۳
۱
Tomasz Kotowski
Finished
۰۸:۵۰
Artur Grela
۲
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۱:۵۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Adam Ramenda
Finished
۰۳:۲۰
Szymon Skop
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۳:۵۰
Jakub Perek
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۰۰
Jakub Perek
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۱۰
Artur Daniel
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۲۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۸:۴۰
Michal Murawski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۰۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Vladislav Ursu
Finished
۰۹:۱۰
Artur Daniel
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۹:۲۰
Josef Braun
۰
۳
Artur Grela
Finished
۰۹:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۴۰
Damian Wojdyla
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۳۰
Josef Braun
۰
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۰:۴۰
Artur Daniel
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۰:۵۰
Kamil Nalepa
۳
۲
Tomasz Kotowski
Finished
۱۱:۰۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۱۱:۲۰
Patryk Zatowka
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۱:۴۰
Artur Daniel
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۰۰
Kamil Nalepa
۱
۰
Josef Braun
inprogress
۱۲:۱۰
Damian Korczak
۰
۰
Lukasz Jarocki
inprogress
۱۲:۲۰
Patryk Zatowka
-
-
Artur Grela
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Damian Wojdyla
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Vladislav Ursu
-
-
Tomasz Kotowski
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
Michal Murawski
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Kamil Nalepa
-
-
Artur Grela
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
  World ITTF South American Championships Women
Daniela Ortega
۳
۰
Candela Molero
Finished
۰۳:۰۰
Laura Watanabe
۳
۰
Isabel Duffoo
Finished
۰۲:۴۰
  Russia Liga Pro
Maksim Dukhin
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Andrey Prokhorov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۴۵
Timur Molchanov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۰۰
Yuri Gavrilov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۱۵
Andrey Artemov
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Maksim Dukhin
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۰
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۱:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۱۵
Polyakov Petr
۳
۱
Maksim Dukhin
Finished
۰۱:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Igor Blinov
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۱۵
Rustam Bedretdinov
۳
۱
Evgeny Voronkov
Finished
۰۹:۴۵
Igor Blinov
۱
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۰:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Ivan Soldatov
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Evgeny Voronkov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۰۸:۱۵
Oleg Moshnikov
۱
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۸:۴۵
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۹:۳۰
Ilya Konashkov
۱
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۰۹:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۲
Ilya Konashkov
Finished
۱۰:۴۵
Polyakov Petr
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۰:۰۰
Dmitriy Ermolov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Popov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Artemov
۰
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Kazakov
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۱:۱۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۱:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۳۰
Aleksey Kazakov
۳
۱
Dmitriy Ermolov
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Dmitriy Ermolov
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۲
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۴:۰۰
Ivan Soldatov
۳
۰
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۱۵
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۴۵
Timur Molchanov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Martyukhin
۳
۰
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Simonov
۱
۳
Ilya Konashkov
Finished
۰۸:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Sergey Konstantinov
Finished
۰۹:۰۰
Dmitry Tunitsin
۰
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۱۵
Gleb Golovanov
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Zhigalov
۳
۱
Sergey Konstantinov
Finished
۱۰:۰۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۰۰
Evgeny Voronkov
۳
۰
Oleg Moshnikov
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Martyukhin
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۲
۳
Gleb Golovanov
Finished
۱۰:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۱
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۰:۳۰
Nikolaev Andrei
۱
۰
Ilya Novikov
inprogress
۱۲:۱۵
Denis Molodtsov
-
-
Vasiliy Rudenko
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Vladimir Slesarev
-
-
Mikhail Gusev
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Igor Abelmasov
-
-
Roman Zelenskii
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Oleg Zyuganov
-
-
Vyacheslav Chernov
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
-
-
Oleg Zyuganov
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
Ilya Novikov
-
-
Igor Abelmasov
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
  World ITTF South American Championships
Rodrigo Hidalgo
۳
۰
Luis Vanegas
Finished
۰۰:۱۰
Fernando Fernandez
۰
۳
Alfonso Olave
Finished
۰۰:۱۰
  Germany Challenger Series
Max Klink
۱
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۰:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۰
Marco Stefanidis
Finished
۱۰:۴۰
Florian Bluhm
۳
۰
Akito Itagaki
Finished
۱۱:۲۰
Kirill Fadeev
۳
۰
Marco Stefanidis
Finished
۱۲:۰۰
Tobias Slanina
-
-
Antonin Gavlas
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
Max Klink
-
-
Kirill Fadeev
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
  World TT-CUP
Jez Grzegorz
۳
۰
Damian Bucko
Finished
۰۰:۰۰
Muhlhauser Zdenek
۳
۰
Martin Hargas
Finished
۰۰:۲۰
Filip Kopecky
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۲۵
Fabian Sikora
۳
۱
Ucinski Rafal
Finished
۰۰:۳۰
Jean-Baptiste Cousin
۳
۰
Martin Hargas
Finished
۰۰:۳۰
Jan Hendrych
۰
۳
Suvorov Maxim
Finished
۰۰:۵۵
Muhlhauser Zdenek
۰
۳
Sebl Jachym
Finished
۰۱:۲۰
Suvorov Maxim
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۵۵
Rich Dewitt
۳
۱
Zhaoqun Zhou
Finished
۰۲:۰۵
Valois Kayque
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۰۲:۳۰
Zhaoqun Zhou
۱
۳
Preston Stecklein
Finished
۰۲:۴۰
Rich Dewitt
۲
۳
Preston Stecklein
Finished
۰۳:۰۵
Piotr Krukar
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۰۳:۳۰
Narendra Modi
۲
۳
Judas Mimsypohc
Finished
۰۴:۰۵
Piotr Krukar
۱
۳
Jakub Lamperski
Finished
۰۴:۳۰
Piotr Krukar
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Lamperski
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۰۷:۰۰
Emil Nowak
۳
۲
Dawid Stapor
Finished
۰۸:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۲
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۰۰
Mateusz Malik
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۰
Salvador Aracil
۱
۳
Alberto Ibarra
Finished
۰۹:۴۰
Jan Simecek
۲
۳
Ales Langer
Finished
۰۹:۵۰
Emil Nowak
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۰:۰۰
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۰:۱۰
Brozek Michal
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Martin Kocvara
Finished
۱۰:۲۵
Mateusz Malik
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۳۰
Salvador Aracil
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۰:۴۰
Jan Simecek
۲
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۰
Robert Jamrich
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Alberto Ibarra
۳
۲
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۱:۱۰
Ales Langer
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۱:۲۰
Petr Kotrbaty
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Mateusz Malik
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۳۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Oracz Lukasz
Finished
۱۱:۳۵
Salvador Aracil
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۱:۴۰
Jan Simecek
۲
۲
Brozek Michal
inprogress
۱۱:۵۰
Martin Kocvara
۳
۱
Robert Jamrich
Finished
۱۱:۵۵
Emil Nowak
۲
۱
Blazej Warpas
inprogress
۱۲:۰۰
Waldemar Jozala
۰
۳
Marek Chybinski
Finished
۱۲:۰۵
Juan Lara
۱
۱
Alberto Ibarra
inprogress
۱۲:۱۰
Ruzicka Josef
-
-
Ales Langer
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Petr Kotrbaty
-
-
Robert Jamrich
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Ondrej Fiklik
-
-
Martin Kocvara
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
  Belarus Liga Pro
Andrei Bairakov
۲
۳
Andrei Smirnov
Finished
۰۸:۳۰
Andrei Smirnov
۲
۳
Sergei Gus
Finished
۰۹:۳۰
Andrei Bairakov
۳
۰
Sergei Gus
Finished
۱۰:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Jakub Zelinka
۳
۱
Tomas Konecny
Finished
۰۹:۳۰
Piccolin Jordy
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۰:۰۵
Daniele Pinto
۳
۱
Jakub Kaucky
Finished
۱۰:۴۰
Nandor Ecseki
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Zelinka
۳
۲
Piccolin Jordy
Finished
۱۱:۴۵
Daniele Pinto
۰
۰
Miroslav Horejsi
inprogress
۱۲:۲۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید