0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Steve West
۴
۱
Daniel Lee
Finished
۰۰:۵۵
Dan Read
۱
۴
Lee Shewan
Finished
۰۱:۱۰
Steve West
۳
۴
Dan Read
Finished
۰۲:۵۰
Lee Shewan
۲
۴
Maat Patrick
Finished
۰۰:۳۵
Maat Patrick
۱
۴
Steve West
Finished
۰۱:۳۰
Daniel Lee
۴
۳
Dan Read
Finished
۰۱:۴۵
Lee Shewan
۳
۴
Steve West
Finished
۰۲:۰۵
Maat Patrick
۳
۴
Daniel Lee
Finished
۰۲:۲۰
Daniel Lee
۴
۱
Lee Shewan
Finished
۰۲:۵۵
Dan Read
۱
۴
Maat Patrick
Finished
۰۳:۲۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید