0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Martijn Dragt
۴
۳
Kevin Blomme
Finished
۰۱:۲۵
Kevin Blomme
۲
۴
Colin Osborne
Finished
۰۰:۳۵
Adam Lipscombe
۴
۳
Martijn Dragt
Finished
۰۰:۵۰
Colin Osborne
۴
۳
Ryan Furness
Finished
۰۱:۲۰
Ryan Furness
۴
۱
Adam Lipscombe
Finished
۰۲:۰۵
Colin Osborne
۴
۱
Martijn Dragt
Finished
۰۲:۲۰
Ryan Furness
۴
۲
Kevin Blomme
Finished
۰۲:۴۰
Martijn Dragt
۴
۳
Ryan Furness
Finished
۰۲:۵۰
Adam Lipscombe
۴
۳
Colin Osborne
Finished
۰۳:۰۰
Kevin Blomme
۴
۲
Adam Lipscombe
Finished
۰۳:۱۰
  United States US Darts Masters
Rob Cross
۶
۲
Jason Brandon
Finished
۰۲:۴۰
Dimitri van de Bergh
۶
۲
JT Davis
Finished
۰۳:۰۰
Luke Humphries
۶
۲
Alex Spellman
Finished
۰۳:۴۵
Nathan Aspinall
۶
۴
Matthew Campbell
Finished
۰۴:۱۵
Peter Wright
۲
۶
Jeff Smith
Finished
۰۵:۰۰
Gerwyn Price
۶
۲
Jules van Dongen
Finished
۰۴:۳۰
Michael Smith
۲
۶
Jim Long
Finished
۰۵:۴۰
Michael van Gerwen
۶
۲
Jake MacMillan
Finished
۰۶:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید