0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 Cyber Euro League
Maccabi (cyber)
۷۵
۸۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۲
۵۹
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Maccabi (cyber)
۹۴
۸۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۸۰
۵۵
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۸
۷۶
Maccabi (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۰
۷۷
Maccabi (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۲
۷۸
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۹
۷۷
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Monaco (cyber)
۷۸
۸۰
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۷۰
۷۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۱
۸۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۰
۷۸
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۸
۷۳
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۹:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۸۳
۶۸
Barcelona (Cyber)
Finished
۲۰:۳۵
Monaco (cyber)
۷۳
۸۰
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۵۶
۸۷
Monaco (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۵۹
۷۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۵
۹۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Monaco (cyber)
۸۷
۶۵
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۰
۷۵
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۰
۸۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۶۲
۸۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۷۱
۸۸
Monaco (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Monaco (cyber)
۹۵
۹۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۰
۷۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Maccabi (cyber)
۸۲
۶۱
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۸
۸۷
Monaco (cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۵۶
۹۰
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۷
۸۶
Bayern Munich (Cyber)
inprogress
۲۱:۰۵
  World NBA 2K23 Cyber League
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۲
۱۰۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۸۵
۹۵
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۷۷
۹۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۳
۱۰۰
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۲
۹۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۰
۸۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۸۸
۹۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۲
۱۱۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۲
۸۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۷۱
۱۰۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۲۳
۹۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۹
۱۱۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۰
۱۰۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۶
۸۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۸
۸۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۷
۱۰۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۸
۹۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۶
۹۵
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۸
۱۰۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۸
۹۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۷۲
۱۱۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۷
۹۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۰
۷۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۲
۱۰۰
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۸
۸۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۸۷
۱۱۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۹۸
۱۰۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰۲
۷۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۸۹
۱۱۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۶
۱۰۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۳
۱۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۴۵
۶۳
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۲۱:۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۲۴
۱۸
Dallas Mavericks (Cyber)
inprogress
۲۱:۵۰
  World NBA 2K23 1x1
LeBron James
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۱:۵۵
Kevin Durant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۴۵
LeBron James
۴
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۰:۱۵
Michael Jordan
۱۰
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۰۵
Stephen Curry
۱۱
۱۲
NIkola Jokic
Finished
۰۰:۲۵
Jimmy Butler
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۰۰:۴۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۰:۵۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۱۵
Stephen Curry
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۰۱:۳۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۲:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۲۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۳۵
LeBron James
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۲:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۲:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۰۳:۰۵
Kobe Bryant
۷
۱۲
LeBron James
Finished
۰۳:۱۵
Stephen Curry
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۳:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۴
Kevin Durant
Finished
۰۳:۳۵
Michael Jordan
۳
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۳:۴۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۴:۰۵
Luka Doncic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۴:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۹
Kevin Durant
Finished
۰۴:۳۵
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۴:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۵۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۰۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۲
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۵:۳۵
LeBron James
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۵:۴۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۵:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۰۵
LeBron James
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۱۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۲۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۵
Kevin Durant
۱۲
۱۴
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۴۵
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۵۵
Joel Embiid
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۷:۱۵
Michael Jordan
۱۰
۱۲
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۲۵
LeBron James
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۵
Jimmy Butler
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۷:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۵
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۵۵
Kevin Durant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۱۵
Stephen Curry
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۸:۳۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۰۸:۵۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۵
Joel Embiid
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۹:۱۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۲۵
Michael Jordan
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۹:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۹:۴۵
Stephen Curry
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۰۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۰:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۰:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۱۰:۳۵
Kevin Durant
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۰:۴۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۵۵
LeBron James
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۱۱:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۱:۲۵
Stephen Curry
۱۱
۱۳
NIkola Jokic
Finished
۱۱:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۱:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۱۱:۵۵
Jimmy Butler
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۰۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۲:۱۵
Kevin Durant
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۲:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۳۵
Michael Jordan
۶
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۴۵
Kevin Durant
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۲:۵۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۰۵
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۳۵
LeBron James
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۳:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۵۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Michael Jordan
Finished
۱۴:۰۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۱۵
LeBron James
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۴:۲۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۴:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۴۵
Kevin Durant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۵۵
LeBron James
۱۱
۸
Joel Embiid
Finished
۱۵:۰۵
Luka Doncic
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۱۵:۱۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۵:۲۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۵:۳۵
LeBron James
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۱۵:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Jimmy Butler
Finished
۱۵:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۰۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۱۵
Kevin Durant
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۲۵
LeBron James
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۶:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۶:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۶:۵۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۷:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۱۳
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۱۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۷:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۱۷:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۱۷:۵۵
LeBron James
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۱۸:۰۵
Joel Embiid
۹
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۸:۲۵
NIkola Jokic
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۳۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۴۵
Jimmy Butler
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۱۹:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۹:۱۵
Michael Jordan
۱۲
۱۴
NIkola Jokic
Finished
۱۹:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۹:۳۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۹:۴۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۹:۵۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۲۰:۰۵
Luka Doncic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۲۰:۱۵
LeBron James
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۲۰:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۲۰:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۹
NIkola Jokic
Finished
۲۰:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۲۰:۵۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۲۱:۰۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۲۱:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۲۱:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۲۱:۳۵
Michael Jordan
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۲۱:۴۵
LeBron James
۱۱
۵
Kevin Durant
Finished
۲۱:۵۵
Stephen Curry
۱
۲
Jimmy Butler
inprogress
۲۲:۰۵
Michael Jordan
-
-
Joel Embiid
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید